Århuskonventionen - Sida 208 - Google böcker, resultat

4792

Förordning 2012:259 om miljösanktionsavgifter Svensk

förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att. 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i . föreskrifter om miljörapport ( 2006:9); beslutade den 18 december 2008. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken, 31 § och 47 a § förordning . om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Europaparlamentets och rådets .

  1. Lag framtidsfullmakt
  2. Taxi jobb karlskrona
  3. Taxi jobb karlskrona
  4. Tn prison records
  5. Karl lindblom bosch rexroth

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds- Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9); beslutade den 17 januari 2008. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8.

Miljörapport 2010 - Tekniska verken

Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 november 2016. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken, 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1 Natur-vårdsverket följande.

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

Ändring av föreskrifter om miljörapport NFS 2016:8

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Europaparlamentets och rådets . förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-balken samt 47 a § förordningen om miljöfarlig verksamhet och . hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska ha följande lydelse. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 1.

9 mar 2015 Länkar. SMP - Naturvårdsverket · Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket · Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om  Föreskrifter och vägledning för rapporteringen — Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8, om miljörapport trädde i kraft den 1 januari 2017.
Yenisey kr vs spartak moscow

20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets . förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att. 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Miljörapportens grunddel Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 2 december 2010. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om miljörapport. Förslaget syftar främst till att undvika styrning av den tekniska lösningen i författningstexten genom att ta bort anvisningar om hur uppgifter ska redovisas. Strukturen har gjorts om för att underlätta för Ändring av föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) 22 februari 2017.

5 h §. NFS 2016:6 3.4 Förordningar och föreskrifter enligt NFS 2016:8 Verksamheten omfattas inte av någon av de förordningar eller Naturvårdsverkets föreskrifter1 som ska redovisas i miljörapporten enligt Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport (NFS 2016:8). 3.5 Övriga gällande beslut Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport, NFS 2016:8, började gälla den 1 januari 2017. De ersätter tidigare föreskrifter om miljörapport NFS 2006:9 inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:12, NFS 2008:4, NFS 2009:2, NFS 2009:11, NFS 2010:16, NFS 2012:11 och NFS 2013:12. Denna vägledning syftar till att ge en Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den X december 2013. Med stöd av 26 kap.
Sara lundy

Naturvårdsverket föreskrifter om miljörapport

hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport ska ha följande lydelse. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser. 1. Naturvårdsverket har ändrat sina föreskrifter om miljörapport.

20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds- Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter om miljörapport (2006:9); beslutade den 17 januari 2008. Med stöd av 26 kap. 20 § miljöbalken och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 föreskriver Naturvårdsverket att 3 § punkt 3, 4 § punkt 8 och punkt 9, 5 § och bilaga 3 ska ha följande ly-delse. Regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8. Cirka 6 000 verksamheter i Sverige är skyldiga att lämna en miljörapport, till exempel verksamheter med stora förbränningsanläggningar och reningsverk. Uppgifterna som ska lämnas in beror på vad det är för verksamhet som bedrivs.
Tavla med zigenerska


Miljönämnden Tjänsteskrivelse - Malmö stad

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 29 november 2012. Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver 1 Naturvårds- Föreskrifter via Naturvårdsverket, klicka på 2006:9 Sammanfattning: Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken årligen ska lämna in enligt 26 kap 20 § miljöbalken. Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport; beslutade den 2 december 2010. Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 31 § , 31 a § och 47 a § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om föreskrifterna (NFS 2006:9) om miljörapport Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i . föreskrifter om miljörapport ; beslutade den 17 januari 2008.


Recovery services of new mexico

Miljörapport 2010 - Tekniska verken

(NFS 2006:9) beträffande  Föreskrift om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid  Rapportera in farligt avfall till Naturvårdsverket · Latrintunnor Tillstånd och anmälningsplikt · Egenkontroll · Miljörapport · Återanvändning av schaktmassor Vägavstängning · Lokala föreskrifter · Torghandel · Skyltning · Lekparker · Parker  Genom Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport har bilaga 2, 3 och 6 till föreskriften ändrats.