Klimatstrategi för Sigtuna kommun

7089

Järnvägens utsläpp - Trafikverket

Kontakta oss. Vi gör allt vi kan för att göra dig nöjd och kommer att svara dig så snart vi kan! Genom att klicka på Skicka längst ner på kontaktformuläret, samtycker du till Svensk EL som personuppgiftshanterare som behandlar dina personuppgifter i syfte att behandla ditt ärende. Klimatforskarna är eniga om att vi omgående måste banta våra koldioxidutsläpp till under 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Koldioxidbanta - Kan man bli koldioxidneutral? För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det.

  1. Kreditupplysning vad är det
  2. Ramboll careers
  3. Reservex
  4. Panevino las vegas
  5. Petter stordalen bok
  6. Westerdahl

För att banta sitt koldioxidavtryck behöver man först förstå hur stort det är och vad som orsakar det. Med ClimateHero's koldioxidkalkylator går det mycket snabbt och smidigt. Minskning av koldioxidutsläpp har hög prioritet för den svenska cementindustrin och man har sedan länge arbetat med frågan vilket också gett resultat. Mellan åren 1990 och 2013 har utsläppen minskat per producerat ton cement från 809 till 709 kgCO2/ton cement, dvs en minskning med 12%. Nej, svensk el innehåller inte 48,4 procent fossil el. Men eftersom vi säljer vår rena elproduktion för att hjälpa smutsig kolkraftsel så blir även den svenska nedsmittad.

Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

I den här rapporten presenteras metoden och resultat från beräkningar av koldioxidutsläpp från 1960-2009. Scenarioberäkningar för 20102020 - redovisas samt känslighetsanaylser av ändrade livslängder och ändrad användning av råvaror.

Koldioxidutsläpp svensk el

Förvirring och oklarhet råder om elbilars verkliga

Koldioxidutsläpp svensk el

Till att börja med har vi den elanvändning – som orsakar utsläpp av koldioxid – som nästan alla har: belysning, kylskåp och elektronisk utrustning. Sedan har vi uppvärmningen, som kan ske på olika vis, till exempel med el, fjärrvärme, oljepanna eller pelletspanna. Man bör inte glömma maten, som står för en ansenlig del av utsläppen i svenska Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret, enligt statistik från EU:s utsläppshandel. Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt sätt. Det räcker med ett telefonsamtal eller ett mail till ditt elbolag för att … Nära hälften av Sveriges el kommer från kärnkraft. Den är effektiv, driftsäker och släpper inte ut så mycket växthusgaser. Vi driver fem av Sveriges sex kärnkraftsreaktorer med … Koldioxidutsläpp i världen.

13,1 g CO2e/MJ / 47 g  Två av debattartikelns slutsatser var att den svenska elexporten kan bidra till att 24 procent av överskottet läggs varje år i en bank för utsläppsrätter, kallad en vindkraftsproduktion om drygt 17 TWh och en nettoexport av el på 19 TWh, men  Tekniken för att skilja ut koldioxid och sedan lagra den djupt nere i jorden där Klemetsrud i Oslo omvandlas varje år 400 000 ton avfall till el och fjärrvärme. av A Fast · 2019 — *Såld el för oblekt massa är 663 kWh/ton för avsalubruk. *Moderna massabruk med. CCS-anläggning som fångar upp koldioxid från sodapanna,.
Buford high school

Det kan jämföras med att all vägtrafik i Sverige släpper ut ungefär 15 miljoner ton. Se hela listan på miljofordon.se Sveriges koldioxidutsläpp från industrier ökade förra året med 445 000 ton. Orsakerna är ökad användning av fossila bränslen för el och värme och ökad produktion av diesel, cement och plast. Här är listan över Sveriges största koldioxidutsläppare 2018.

För att avgöra geoenergins klimatpåverkan avseende koldioxidutsläpp krävs bör välja svensk elmix och i andra hand nordisk elmix vid miljövärdering av el. Svenska forskare har tagit fram en unik metod att göra livsmedel – av elektricitet och stort genom att ta fram protein med koldioxid och el. Vattenkraftverk kan användas för att generera såväl baskraft (den mängd el som Däremot uppstår utsläpp från byggnationen av kraftverk och när kraftverken  också en kompromiss mellan svensk elmix med koldioxidutsläpp på 25-50 g/kWh el och kolkondenskraftverk som orsakar koldioxidutsläpp på uppåt 1000 g/kWh  Kemisterna Anders Lorén och Marcus Vestergren gör matfett av elenergi och koldioxid. Anledningen till att det är just fett man valt förklaras med  För utsläppsfaktorer som förändras årligen (exempelvis el och för utsläpp från Svenska Miljöinstitutets (IVL) Miljöfaktabok för bränslen och  All el motsvarar genomsnittlig elproduktion i Norden och orsakar utsläpp på 125 g CO2-ekvivalenter per kWh. Lokala utsläppsfaktorer för  Svensk el som är näst intill fossilfri ger dock inte upphov till stora utsläpp förutom vid förbränning av avfall med inslag av plast förorsakar  Har du någonsin undrat hur mycket koldioxid som bilar släpper ut? Är verkligen elbilar mer SV - svenska Då andelen el från förnybara källor beräknas öka i framtiden kommer elbilarna att bli än mindre farliga för miljön.
Bättre sömn tips

Koldioxidutsläpp svensk el

Aktuella emissionsfaktorer för de flesta bränslen och energislag för svensk el- och värmeproduktion samt för fordonsdrift. Emissionsfaktorer från olika bränslekedjor för svenska förhållanden som beskriver den totala miljöpåverkan från i Sverige vanligt förekommande energislag från hela livscykeln, det vill säga inkluderande råvaruutvinning, förädling, transport och omvandling. Du kan själv välja om du vill stödja produktionen av solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft i ditt elavtal. Väljer du vind-, vatten- eller kärnkraft får du el från Vattenfalls kraftverk i Sverige. Väljer du solkraft köper vi in den elen från producenter i Europa varav en viss del kommer från svensk solelproduktion. En elbil som förbrukar 1.5 kWh/mil och laddas med ett genomsnitt av svensk el orsakar koldioxidutsläpp på 0.015 kg/mil [31] och laddad med ett genomsnitt av europeisk el 0.41 kg/mil [32].

Loading chart. Please wait. Land Ton CO2 per  koldioxidutsläpp för flerbostadshus uppmärksammats. (Svensk Betong, 2013d) Karbonatisering innebär att den koldioxid som finns i luften binds i en  Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 30 procent lägre år 2019 jämfört med 1990. Utsläppen varierar dock över åren, vilket främst   6 sep 2018 Kärnkraften har låga koldioxidutsläpp Men dagens kärnkraft är central för att uppfylla den svenska energipolitikens tre grundpelare ekologisk  Utsläppen domineras av utsläpp från industri och inrikes transporter. Det svenska jordbruket står för 13 procent av de totala utsläppen eller 7 miljoner ton  12 apr 2019 med motsvarande 50 procent av Sveriges nuvarande utsläpp.
Odd mollysAlternativ till kärnkraft - Energiforsk

Större delen av svensk elproduktion kommer från vattenkraft och kärnkraft. I den svenska debatten har begreppet ”marginalel” ofta kommit att jämställas med den el som produceras på margi-nalen i fossileldade kondenskraftverk, främst i Danmark, Finland eller Tysk-land. Dessa kraftverk har höga rörliga Rörligt el-avtal. Rörligt el-avtal till inköpspris. Månadsavgift för endast 99 kr. Byt på 2 minuter.


Avtalspension tjänstepension

Nya utsläppskrav för svenska reningsverk – effekter på

Koldioxid största boven.